Butik - produkter

 

 

 

 

RD-COOL med styrning för

 

fast kondensering

 

 • Styr upp till sex fläktgrupper stegkopplat.
 • 0 - 10 V styrsignal till 3-vägs ventil.
 • Kommunikation med Danfoss Adapkool® system.

 

Miljökrav:
Omgivningstemperatur under drift: +5°C till +40°C.
Fuktighet: 10-90% RH, ej kondenserande.
Kapslingsklass: IP20.

Dimensioner:
Kapslingens mått: LxBxH: 150x90x58 mm (9M).
Installationsmått: LxBxH: 250x120x58 mm.
Montering på DIN TS-35 skena.

 

Ingångar

Temperaturingångar:
NTC 22k/25°C.

Noggrannhet:
±2°C utan kalibrering, ±0,5°C med kalibrering 0,1°C.

 

Upplösning: 0-10V ingång för börvärdesförskjutning.

±0,2V spänning under ca: 0,6V ignoreras. Intern upplösning.

Noggrannhet: 0,1V.

Digitala ingångar:
230VAC.

 

Utgångar

Reläutgångar med normalt öppna reläer.

2A vid 230VAC eller 2A vid 30VDC.

Max last: Max 48V/1A.

Summalarmrelä: -

 

RD-COOL är en reglerdator som styr kylmedelkylaren i ett kylsystem.

 

RD-COOL innehåller följande funktioner:

 • Steginkopplade fläktar i sex steg.
 • Rullande inkoppling (startföljdsinkopplare) av fläktarna för jämt slitage.
 • Motionering av fläktarna med inställbart intervall.
 • Reglering av 3-vägsventil för returflödet in till kylmaskinen med 0-10 V utgång. På så sätt kan man sätta en lägsta tillåten temperatur av kylmedelvätskan.
 • Extern börvärdesförskjutning av börvärdet för 3-vägsventilen och fläktarna med 0-10 V ingång.
 • Enkel inställning med display och tryckknappar.
 • Visning av status och temperaturer på display.
 • Möjlighet att koppla till en kommunikationsenhet för AdapKool®-kommunikation, JEFF KE80 AdapKool®.
 • Utgång för summalarm, t.ex. om kylmedelskylaren inte fungerar.
 • RD-COOL konfigureras via knappsats och display för varje anläggning.

 

Inkoppling av fläktar

RD-COOL styr hur många av fläktarna som skall vara inkopplade (steginkoppling). Styrningen av fläktarna är beroende av kylmedelstemperaturen efter kylmedelskylaren. Genom denna optimering får man alltid lägsta tänkbara kylmedeltemperatur utan att fläktarna körs mer än nödvändigt.

 

Lägsta/högsta kylmedeltemperatur

Den lägsta tillåtna kylmedelstemperaturen kan ställas in i RD-COOL. Det innebär att fläktarna regleras ner så att de när den inställda temperaturen uppnåtts stannar helt. Om den högsta kylmedel-
temperaturen uppnås (inställt värde) körs hela fläktbatteriet för fullt.

 

Art. Nr:Benämning:Spänning:Övrigt:
111 003 RD-COOL 230 VAC Komplettera med givare.

 

Passande givare:
Komplettera med givare 190 101 givarsats 3+1.

 

Dokumentation:

 RD-COOL Manual

 

 

 

Bild: kmk.jpg

 

Så här används produkten

[1] Kylmedelkylare m. fast kondensering.