Produkter och applikationer

 

 

 

 

Våra produkter

 

JEFF Electronics erbjuder ett komplett program av högkvalitativa, prisvärda och innovativa produkter för klimatstyrning, värmestyrning, kyla och fuktstyrning.

 

Vi har styr- och reglersystem för villor och flerbostadshus, större fastigheter, kyrkor och kulturhistoriska byggnader. Produkter från JEFF Electronics återfinns inom handeln samt i olika industriella processer.

 

Exempel på en villastyrning:

Byggnaden har ett modernt uppvärmningssystem med två värmepumpar som värmekällor för värme och tappvarmvatten. Som tillsatsvärme används olje- eller elpanna.