Försäljningsvillkor

Bild: SupportImageBild.jpg

 

Samtliga supportdokument kan läsas med
Adobe reader. Du kan ladda ner den gratis
genom att klicka på bilden nedanför.

 

Bild: get-adobe-reader.gif

 

JEFF Electronics försäljningsvillkor

Reviderad: december 2013

 

Generellt

JEFF är medlem i Elektronikindustriföreningen och tillämpar deras allmänna bestämmelser (EL 98), där inget annat avtalats. Våra försäljningsvillkor avser att komplettera och förtydliga EL 98 med avseende på nedanstående.

 

Leveransdagens priser gäller om inget annat avtalats. Ändringar av priser, konstruktioner kan ske utan föregående meddelande. Alla priser gäller fritt vårt lager om inget annat avtalats samt exkl. moms.

 

Leveranser

Om så önskas ombesörjer vi transportförsäkring som debiteras kunden. Eventuella transportskador skall av kunden reklameras till transportören, allt ansvar för godset övergår till transportören vid överlämnande vårt lager.

 

Returer och reklamationer

Felbeställningar, felexpediering eller dylikt, skall reklameras till JEFF senast 14 dagar efter godsets mottagande, för att kunna godkännas som reklamation.

 

OBS! Köparen skall kontakta JEFF innan retur för godkännande och erhållande av retur nr. samt bifoga med returgodset följande handlingar: följesedel, fakturakopia samt uppgifter om anledning till retur. Retur som saknar returhandlingar kommer ej att kunna godkännas som fullgjord retur och behandlas ej.

 

Betalning

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad likvid. Räntan utgår med en räntesats om 1,5 % per påbörjad månad.

 

Garanti

JEFF tillämpar normalt 24 månaders garanti från leveransdatum. Förlängd garantitid kan förekomma, men har i så fall avtalats i separata drift- och supportavtal.

 

Vårt ansvar är att kostnadsfritt reparera eller förnya sådana delar som under normal användning, p.g.a. fabrikations- eller materialfel, blivit obrukbara under garantitiden.

 

Villkor för åtagandet är att den kompletta produkten sänds på köparens bekostnad till vår verkstad före garantitidens utgång. Delar som använts för annat ändamål, under andra förhållanden eller för andra kapaciteter än vartill de är avsedda, liksom delar vilka förstörts av fukt eller smuts i anläggning eller av yttre påverkan och vårdslöshet, omfattas ej av vår garanti.

 

Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom t.ex. driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom, andra följdkostnader såsom el, tele, olja, service- eller larmutryckningar etc. som skulle kunna sättas i förbindelse med bristande funktion i av oss levererade produkter.

 

Ladda ner våra försäljningsvillkor som PDF: Bild: adobe.gif