Manualer

Bild: SupportImageBild.jpg

 

Vi uppmanar våra installatörer (och användare) att läsa de manualer, inkopplingsscheman och övrig dokumentation som bifogas varje leverans innan ni kontaktar oss för support.

 

Samtliga supportdokument du får av oss digitalt kan läsas med Adobe Reader. Du kan ladda ner den programvaran gratis genom att klicka på bilden här nedanför.

 

Bild: get-adobe-reader.gif

 

 

JEFF Electronics - Manualer

 

Manualer för produkter och system.

 

Här listas de manualer, installationshandledningar, användarmanualer, datablad och snabbguider för våra styr- och reglersystem och styr- och reglerprodukter för klimatstyrning, värme och kyla, fuktstyrning samt övriga system och produkter.

 

Notera att nedanstående förteckning enbart är en lista på den dokumentation som finns tillgänglig för våra installatörer, användare och kunder. Du kan inte klicka! För att kunna ta del av något av dokumenten nedan kontakta JEFF Electronics.

 

Kyrka 

 CC Kyrka Användarmanual Vattenburet

                        ver 4.*

                        ver 3.*

                        ver 2.*

 CC Kyrka Installationshandledning Vattenburet

 CC Kyrka Användarmanual El

                        ver 4.*

                        ver 3.*

 CC Kyrka Installationshandledning El

 CC Webb Användarmanual

 WEB-server Användarmanual för användning med CC Kyrka

 CC Kyrka klimatloggnings-kit Användarmanual

 

Fastighet

 CC Fastighet (RD90)

 rd9 manual.pdf

 rd91 manual.pdf

 

 Villa

 CC Villa

 CCV Pro Användarmanual

 CCV Pro skåp

 Inkopplingsanvisning CCV till RD50

 

Termostater & Shuntar (RD20-serien)

 CC Termostat 2 steg (RD21) manual

 CC Shunt (RD22) manual

 CC Shunt (RD22) datablad

 CC Shunt (RD22) snabbguide

 CC Termostat VP (RD23) manual

 CC Legalett (RD24) manual

 CC Legalett (RD24) datablad

 RD25 manual

 CC Sol (differenstermostat för solsystem RD26) manual

 

Kommunikation

 ME90 Modbus installations- och användarmanual

 CCV Modbus

 CC Kyrka Modbus

 KMK Modbus

 

Kyla

 KMK1 kylmedelsstyrning

 KMK2 kylmedelsstyrning

 KMK3 kylmedelsstyrning

 SV-KTR

 RD Cool

 RD Ramp

 

Uppvärmning av mark

 CC Melt away (MA80)

 

Larmpaneler

 Kombi JPC

 Drift JPI

 Optokopplare

 

Övriga moduler

 se83_ni-1000 manual

 se85 manual

 se91-92 manual

 ke80 lon manual

 

Äldre system

 rd50.1 manual

 rd50-tvl manual

 rd50-shunt manual

 rd50-pool manual

 me72 manual

 me72 inkopplingsschema

 me80 manual

 vse-2 manual swe

 vse-2 manual eng