CC Klimatloggnings-kit

Klimathållning ger hållbart bevarande

I många kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader sker omfattande inventerings- och utredningsarbeten i samband med renovering, restaurering och åtgärdande av fukt- och mögelskador eller uttorkningsskador.

Hundratals miljoner kan sparas varje år

Kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader, exempelvis slott och herresäten, med säsongsbetonad eller annan intermittent användning, kan under stora delar av året ha ett inomhusklimat som är skadligt för byggnad, inredning och de kulturföremål som finns där.

Ofta är det just klimatet i dessa byggnader, med växlande temperaturer och luftfuktighet, som bidrar till många av de skador som är mest kostsamma att åtgärda. Bara inom Svenska kyrkan spenderas hundratals miljoner kronor varje år på restaureringar och renoveringsarbeten. God klimatkontroll bör vara ett prioriterat mål för att minimera dessa kostnader i framtiden.

Loggar temperatur och fukt inför renoveringen

Som en del i utredningsarbetet inför renoveringsåtgärder rekommenderar experter på klimatteknik att man kontinuerligt, mäter och loggar temperaturer och fuktighet på några olika ställen i en kulturhistorisk byggnad. Genom att analysera insamlad klimatdata, helst från en hel uppvärmningssäsong, kan konsulter föreslå de bästa byggnadstekniska åtgärderna och de mest lämpliga installationslösningarna.

Trådlös givare och vanlig stickkontakt

CC Klimatloggnings-kit® består av en basenhet och trådlösa givare för temperatur och fukt. Basenheten är inbyggd i ett litet lättplacerat skåp och ansluts till elnätet med en vanlig stickkontakt. Grundpaketet innehåller tre givare, men antalet kan obegränsat utökas.
Samtliga givare kommunicerar trådlöst med basenheten. Givarnas batterier har flera års livslängd och kan dessutom enkelt bytas.

Ingen installationskostnad

Att installera CC Klimatloggnings-kit® i en kyrka eller annan byggnad innebär egentligen bara två saker: Montera de medföljande givarna och anslut basenheten till närmaste stickkontakt. Det krävs således ingen behörighet för att kunna göra installationen.
Men placeringen av givarna kan vara avgörande för resultatet. Installationssupport från JEFF Electronics ingår.
Systemet kopplar automatiskt upp sig mot internet och loggningen kan vara igång inom en timme.

 
Övervakning och loggning via internet

CC Klimatloggnings-kit® är utrustad för webbkommunikation via mobilt bredband. CC Webb® ingår som standard. CC Webb® är JEFF Electronics övergripande kommunikationslösning för webbaserad fastighetsstyrning och övervakning. Kommunikationslösningen CC Webb® har ett användargränssnitt som känns igen, vilket gör den väldigt enkel att använda. CC Webb® innehåller grafiska element och strukturer enligt en modern webbstandard och ger stora möjligheter till kund-anpassade lösningar.
Exempel på diagram med visning av loggad klimatdata i CC Webb®. I driftabonnemanget CC Webb Online ingår alla kostnader för den löpande driften, exempelvis telefonabonnemang, kostnader för dataöverföring och lagring av data samt telefonsupport.
Mer information finns på CC Webb®.