CC KYRKA® - NYCKELEGENSKAPER

Efter att ha levererat styrsystem till kyrkor i över tolv år så är vi ödmjukt stolta över vår resa tillsammans med Svenska kyrkan och resultatet CCKyrka. Vi har lärt oss vilka nyckelfaktorer som ett styrsystem måste uppfylla för att ge maximal energibesparing och samtidigt bevara kulturbyggnaden. Men även vad ett system måste klara för att vara ett stöd och underlätta vardagen för personalen.
Med närmare 700 installerade kyrkor och över 1700 användare vet vi att vi idag har hittat rätt med vår kyrkstyrning och att vi spelar en betydande roll för våra församlingar varje dag.
 

Huvudprinciper

Skyddsvärme när inte kyrkan används

Ledande personer* inom mögelforskning i Sverige rekommenderar styrning på relativ fuktighet med skyddsvärme i kulturfastigheter, vilket vi tagit fasta på i CCKyrka. Temperaturen sänks till önskat nivå då inte kyrkan används samtidigt som systemet säkerställer att den relativa fuktigheten hålls under skadliga nivåer genom att styra temperatur och/eller tillgängliga avfuktningskällor.

*referens tillgänglig vid förfrågan

Intermittent uppvärmning när kyrkan skall användas

CCKyrka använder sig av intermittent uppvärmning d.v.s. att temperaturen hålls på en låg grundtemperatur och endast höjs då kyrkan skall användas. Systemets självlärande intelligens räknar ut exakt vilken uppvärmningstid som behövs för att nå önskad förrättningstemperatur och lär sig kontinuerligt byggnadens värmetröghet och påverkan av rådande utetemperatur. Genom att detaljstyra värmen i olika lokaler och zoner samt prioritera de billigaste värmekällorna uppnår CCKyrka största möjliga energibesparing och lägsta energikostnad. 


Användarvänlighet

Vår erfarenhet visar att om ett system upplevs som krångligt eller begränsande så minskar kundnyttan. Det är därför vi med CCKyrka har satt som mål att ha marknadens mest användarvänliga styrsystem. Dock utan att låta det göra avkall på funktionalitet.

CCKyrka övervakas kontinuerligt av ett fullvärdigt SCADA system men vi har tagit bort allt det krångliga och skapat menyer och dialoger som ger tillgång till det man behöver för att spara och bevara optimalt.

Bokning

För bokningsfunktionen har vi låtit integrera CCKyrka mot samtliga större bokningsföretag (Eniac, Agrando, LJ System) som arbetar med Svenska kyrkan vilket gör att minimalt med tid behöver läggas på att hantera uppvärmningar. Församlingar som inte är uppkopplade mot externt bokningsprogram använder sig av den inbyggda kalenderfunktionen vilken enkelt låter användaren boka värme, klockringning eller andra tidsstyrda funktioner.  

Historik och klimatdata

All klimatdata och driftshistorik sparas säkert i molnet och ger dig som användare möjlighet att använda historisk data för att fatta beslut på fakta. Nyckeldata har vi naturligtvis redan satt upp i standardgrafer för att göra det enkelt för er att löpande analysera ert klimat.

Mobil tillgång

Med CCkyrkas webbapp har du aldrig nyckelfunktionerna i din kyrka längre bort än din smartphone. Du kan här tryggt övervaka klimatet och se vad som händer i er kyrka eller styra aktiviteter oavsett om det är en bokning av värme inför en oanmäld körövning, låsöppning för en hantverkare eller aktivering av klockringningen vid en begravning. 


Fadderskap, stöd och driftsupport

Med CCKyrka installerat i kyrkan får man tillgång till massor med data som ger stöd i att använda värmesystem och klimat optimalt. Vi vet dock att organisationer kan se olika ut hos olika församlingar och att det inte alltid finns någon som har den spetskompetens som kan kan behövas.      

Med vår långa branscherfarenhet från värmesystem och klimatstyrning inom kulturfastigheter erbjuder vi alla våra CCKyrka församlingar en personlig fadder som hjälper er att styra era kyrkor optimalt och finns tillhands om man undrar något. I fadderskapet hjälper vi användare med allt från att analysera värmesystemet och ge förslag på inställningar till att bevaka viktiga larm. Tillsammans med oss får församlingens personal trygghet i att någon håller ett extra vakande öga.  

Ring oss för att få kontakt med just er fadder: 031-88 60 20


 

ÖVERBLICK AV NYCKELEGENSKAPER HOS CCKYRKA

KLIMATKONTROLL
 • Styrning av relativ luftfuktighet (RH) genom justering av värme med avfuktning
EKONOMI
 • Intermittent uppvärmning, endast varmt när och där det behövs
 • Smart effektvakt, ekonomiladdning av ackumulatortank m.m
SJÄLVLÄRANDE SYSTEM
 • Lär sig byggnadens värmeegenskaper och anpassar sig för att ge mest ekonomiska uppvärmningstid
ALLA TYPER AV VÄRMEKÄLLOR
 • Ansluts till er befintliga värmekälla som direktverkande el, värmepump, olja, fjärrvärme, gas, pellets etc. och även i kombination med varandra.
KALENDERBOKNING
 • Inbyggd kalenderbokning samt integrerat med Agrando, Eniac, LJ System, Soft IT etc.
ENERGIMÄTNING MED HISTORIK
 • Energiuppföljning dag, vecka, månad och år.
 • Datainsamling från trådbundna alternativ trådlösa givare. Insamlad data sparas i minst 10 år
FLEXIBELT
 • Styr kyrkans kringfunktioner som klockringning, lås, belysning etc.
DYNAMISK KONTROLL
 • 4-punkts-kurva, alternativt enpunktsstyrning kontroll av relativ fuktighet (RH.)
LARMFÖRMEDLING
 • Larm via SMS och mail.

Vill du veta mer?

Ring Lars Modée på 031-886020 eller maila

info@jeff.se


Logga in på CC KYRKA®


BYGG-, VVS-, El- ELLER VENTFÖRETAG?

Har ni entreprenaden så har vi kostnads-
effektiva styr- och reglerstyrsystem som ger optimal ekonomi för både er och slutkunden.

Hör av dig så berättar vi mer.