CC KYRKA® – REFERENSER

Nedan finner du ett urval av referenskunder för vår produkt CC KYRKA®: 

 

Södra Ölands pastorat
 
 Fakta Resultat
 • Antal kyrkor i pastoratet
  18
 • Antal kyrkor anslutna till CC Kyrka
  18 (Klart 2018)
 • Värmesystem
  Direktverkande el, vattenburen värme
 • Energibesparing
  20-30% minskad energiförbrukning
 • Bevarandeaspekten
  Kontroll på yttemperatur på fönsterytor
  Jämnare relativ luftfuktighet, minskat
  resande till kyrkorna, bättre klimat för inventarier
 • Förenklat handhavande
  Integration med externt bokningssystem, anslutning av klockstyrning och låsöppning

Läs mer om kundens upplevelse här


 

Lysekils pastorat
 
 Fakta Resultat
 • Typ av kyrka /Kyrkor
  Granit/tegel, granit/trä, trä
 • Värmesystem
  Fjärrvärme, bergvärme, direktverkande el
 • Bevarandeaspekten
  Bättre inomhusmiljö och kontroll av fuktrelaterade problem, bland annat hussvamp.
 • Förenklat handhavande
  Bokning och övervakning av värme och klockringning på distans.
  Minskat resande mellan kyrkorna.

 

Läs mer om kundens upplevelse här

 

 

 

Västra Ryds kyrka
 
 Fakta Resultat
 • Tidigare mögelskador på inventarier och anläggning
  som uppkommit
  på grund av ojämn och låg temperatur samt dålig ventilation.

 

 

 • Energibesparing
  Halverad energiförbrukning. Årlig besparing om cirka 22 000 kWh.
 • Bevarandeaspekten
  Totalrenoverad p.g.a. omfattande mögelskador. Nu full kontroll på klimatet.
 • Kostnad per förrättning
  Genomsnittlig kostnad per förrättning ligger numera mellan 120 och 140 kr.

Läs mer om kundens upplevelse här


Bäckseda-Korsberga pastorat

Problem Resultat
 • Fuktproblem som påverkar människor, byggnader och
  inventarier
 • Personalen lägger stor del av sin arbetstid
  på att köra bil mellan olika kyrkor. 

 

 

 • Energibesparing
  CC Kyrka® mäter energiförbrukningen i kyrkan.
  Färre bilresor mellan kyrkor.
 • Bevarandeaspekten
  Inga fuktproblem, bättre bevarandeklimat.
 • Komfort och handhavande
  Ingen dålig lukt, hälsosamt inomhusklimat.
  Styrning av lås och klockringning effektiviserar arbetet för personalen.

Läs mer om kundens upplevelse här.


Hosjö Kyrka

Problem Resultat
 • Hög energiförbrukning via gamla elradiatorer.

 

 

 

 • Energibesparing
  Halverad energiförbrukning.
 • Bevarandeaspekten
  En jämnare luftfuktighet i kyrkan kommer på sikt att minska torkskador på allt bemålat trä i den gamla träkyrkan.
 • Tidbesparing
  All bokning sker, mycket smidigt, genom direkt koppling mellan CC Kyrka® och Eniac bokningssystem.

Läs mer om kundens upplevelse här

Risekatslösa kyrka

Fakta Resultat
 • Mycket av arbetstiden bestod av åka ut till kyrkan bara för att kontrollera värmen.
 • Man ville också säkerställa bevarandet av den mer
  än 800 år gamla kyrkan,
  med en effektiv fuktstyrning.
 • 42 %  sänkt energiförbruk­ning enbart genom installationen av CC Kyrka®.
 • 30 000 kronor sparas varje år.
 • Bättre bevarandeklimat med fuktstyrning.
 • Personal på plats slipper tänka på att stänga av värmen efter förrättning eller besök.
Läs mer om kundens upplevelse här
Läs även mer om vår efterkalkyl på installationen här

Lungsunds kyrka

Fakta Resultat
 • Hög energiförbrukning               • Minskad energi­åtgång med i genomsnitt 48 %.
 • En årlig besparing om cirka 30 000 kWh.
 • Full kontroll på klimatet i kyrkan säkerställer ett omsorgsfullt bevarande.
 • Personalens arbete har avsevärt förenklats
  med smidig lokalbokning via internet.
Läs mer om kundens upplevelse här