CC KYRKA® REFERENS

Hosjö kyrka


BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Hosjö kyrka ligger i Hosjö, Falu kommun, ca 8 km från centrala Falun. Hosjö kyrka tillhör Vika-Hosjö församling och Falu Pastorat inom Västerås stift.

Hösten 2013 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings­system i Hosjö kyrka och samtidigt även i Grycksbo kyrka.

Anedningen var en hög energiförbrukning via gamla elradiatorer. Ett byte till vattenburet värmesystem minskar också brandrisken i den gamla 1600-talskyrkan.


   

VAD SÄGER KUNDEN?

”Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften.”

Anders Johansson
Fastighetstekniker, Falu Pastorat

Energiförbrukning, före och efter installation, har jämförts och bara under ett års drift har kostnaden för uppvärmning kunnat sänkas med ca 25.000 kr per år.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.


RESULTATET

  • Halverad energiförbrukning.
  • Årlig besparing om cirka 25 000 kWh.
  • En jämnare luftfuktighet i kyrkan kommer på sikt att minska torkskador på allt bemålat trä i den gamla träkyrkan.
  • All bokning sker, mycket smidigt, genom direkt koppling mellan CC Kyrka® och Eniac bokningssystem.

FAKTA HOSJÖ KYRKA

Typ av kyrka: Liten träkyrka

Typ av styrsystem: CC Kyrka®

Värmesystem: Bergvärme via vattenburna radiatorer och bänkvärmare, fördelat på två värmezoner.

 


Södra Ölands pastorat

Södra Ölands pastorat

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Läs mer här »

Hov kyrka

Hov kyrka

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »

Lysekils pastorat

Lysekils pastorat

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Läs mer här »

CC KYRKA®

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags¬kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.
Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings-system i Lungsunds kyrka.
Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet...

Läs mer här »

CC KYRKA®

Risekatslösa kyrka

"Efter installationen av CC Kyrka® har vi ett helt annat klimat inne i kyrkan. Man känner skillnaden direkt när man kommer in", säger Lennart Pedersen, områdesansvarig i Folkungabygdens pastorat.

Läs mer här »

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »