CC KYRKA® REFERENS

Lungsunds kyrka


BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags­kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.

Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings­system i Lungsunds kyrka.

Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet.


 

VAD SÄGER KUNDEN?

”Vi har halverat vår energiförbrukning och har full kontroll på klimatet i kyrkan, något vi inte hade tidigare. Varje förrättning bokas av vår kanslist på ett oerhört smidigt sätt”

Lars-Erik Carlsson
Fastighetstekniker, Storfors församling

Nu tittar man på tilläggsfunktioner som loggning av fukt på kyrkvinden, klockringning och lucköppning, för att ytterligare underlätta arbetet för personalen.

Energiförbrukningen före och efter installation har analyserats och man har noterat minskad energiåtgång med i genomsnitt 48 %. Det motsvarar en besparing på ungefär 30 000 kr per år.


RESULTATET

  • Man har noterat minskad energi­åtgång med i genomsnitt 48 %.
  • En årlig besparing om cirka 30 000 kWh.
  • Full kontroll på klimatet i kyrkan säkerställer ett omsorgsfullt bevarande.
  • Personalens arbete har avsevärt förenklats med smidig lokalbokning via internet.

FAKTA LUNGSUNDS KYRKA

Typ av kyrka: Liten träkyrka

Typ av styrsystem: CC Kyrka El

Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer, bänkvärme och luft-luft-värme¬pump, två värmezoner.

 

 

 FLER REFERENSER

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »

Lysekils pastorat

Lysekils pastorat

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »

CC KYRKA®

Hosjö kyrka

"Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften", säger Anders Johansson, fastighetstekniker i Falu Pastorat.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.

Läs mer här »

Södra Ölands pastorat

Södra Ölands pastorat

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Läs mer här »

CC KYRKA®

Risekatslösa kyrka

"Efter installationen av CC Kyrka® har vi ett helt annat klimat inne i kyrkan. Man känner skillnaden direkt när man kommer in", säger Lennart Pedersen, områdesansvarig i Folkungabygdens pastorat.

Läs mer här »

Hov kyrka

Hov kyrka

Läs mer här »