CC Kyrka Referens

Lysekils pastorat


 

Bakgrund och problemställning

Lysekils Pastorat har idag 4 kyrkor med olika uppvärmningssystem samt att de ligger geografiskt en bit ifrån varandra. Våra krav var ett klimatstyrsystem som kunde sänka våra uppvärmningskostnader och styra våra olika uppvärmningssystem.

Vi ville även att systemet skulle vara lätt att sköta/handha på distans för våra vaktmästare med den nya tekniken ”Webb & Mobilen”.
Våra krav var också att säkerhetsställa ett bättre inomhusklimat på grund av fuktrelaterade problem som bland annat hussvamp i en av våra kyrkor

 Vad blev resultatet? 

Vi kan redan nu se en bättre inomhusmiljö och ett enkelt handhavande.Vi ser också en stor vinst i att vi tog med klockringningen i samma system. I och med en pastoratsreglering som vi precis nu står inför, så känns vår investering ännu mer rätt, då vår förhoppning är att ansluta ytterligare 2 kyrkor till CC Kyrka.

Upplevt samarbete!

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre.  Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Södra Ölands pastorat

Södra Ölands pastorat

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »

Hov kyrka

Hov kyrka

Läs mer här »

CC KYRKA®

Hosjö kyrka

"Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften", säger Anders Johansson, fastighetstekniker i Falu Pastorat.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.

Läs mer här »

CC KYRKA®

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags¬kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.
Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings-system i Lungsunds kyrka.
Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet...

Läs mer här »

CC KYRKA®

Risekatslösa kyrka

"Efter installationen av CC Kyrka® har vi ett helt annat klimat inne i kyrkan. Man känner skillnaden direkt när man kommer in", säger Lennart Pedersen, områdesansvarig i Folkungabygdens pastorat.

Läs mer här »

Fakta

 • Typ av kyrka /Kyrkor
  Granit/tegel, granit/trä, trä
 • Värmesystem
  Fjärrvärme, bergvärme, direktverkande el

Resultat

 • Bevarandeaspekten
  Bättre inomhusmiljö och kontroll av fuktrelaterade problem,
  bland annat hussvamp.
 • Förenklat handhavande
  Bokning och övervakning av värme och klockringning på distans.
  Minskat resande mellan kyrkorna.

 

Mikael Hjelm

Fastighetsansvarig,
Lysekils pastorat