CC KYRKA® REFERENS

Risekatslösa kyrka


BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Risekatslösa kyrka ligger cirka en mil öster om Helsingborg i nordvästra Skåne. Risekatslösa kyrka tillhör Bjuvs församling och Lunds stift. Kyrkan är ursprungligen från slutet av 1100-talet.

Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings­system i kyrkan. Värmesystemet med elradiatorer i kyrkorummet förändrades inte.

Bakgrunden var att man ville slippa åka ut till kyrkan bara för att kontrollera värmen. Man ville också säkerställa bevarandet av den mer än 800 år gamla kyrkan, med en effektiv fuktstyrning.


   

VAD SÄGER KUNDEN?

”Med CC Kyrka® sparar vi nu el för 30 000 kr om året. Efter tre år är hela investeringen, inklusive installationen betald.”

Mikael Håkansson
Kyrkogårdschef, Bjuvs församling

Ibland är det ingen i kyrkan på länge. Då har man ändå kontroll på klimatet via internet. Dessutom har kyrko­gårds­chefen tillgång till anläggningen via sin mobil.


RESULTATET

  • 42 %  sänkt energiförbruk­ning enbart genom installationen av CC Kyrka®.
  • 30 000 kronor sparas varje år.
  • Bättre bevarandeklimat med fuktstyrning.
  • Personal på plats slipper tänka på att stänga av värmen efter förrättning eller besök.

Ladda ner efterkalkyl


FAKTA RISEKATSLÖSA KYRKA

Typ av kyrka: Liten stenkyrka

Typ av styrsystem: CC Kyrka El

Värmesystem: Direktverkande el med radiatorer, en värmezon.

 

 

 FLER REFERENSER

Lysekils pastorat

Lysekils pastorat

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Läs mer här »

CC KYRKA®

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags¬kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.
Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings-system i Lungsunds kyrka.
Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet...

Läs mer här »

Hov kyrka

Hov kyrka

Läs mer här »

CC KYRKA®

Hosjö kyrka

"Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften", säger Anders Johansson, fastighetstekniker i Falu Pastorat.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.

Läs mer här »

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »

Södra Ölands pastorat

Södra Ölands pastorat

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »