CC Kyrka referens

Södra Ölands pastorat


 

Bakgrund och problemställning

Södra Ölands pastorat består av 8 församlingar och har totalt 18 kyrkor och ett kapell. 2013 gjordes större renoveringar i Vickleby och Ventlinge kyrka och som ett led i detta installerades även CC Kyrka. Pastoratet har sedan dess inventerat alla kyrkobyggnader och sett över akuta och framtida behov vilket resulterat i ett projekt att ansluta alla kyrkor till CC Kyrka.

Pastoratet geografiska placering på en ö har försvårat arbetet mot bättre fukthantering. Tidigare har fukt- och mögelproblem upptäckts i flera kyrkor, vilket lett till beslutet att investera i klimatstyrsystem. Problemet bestod även av ojämt klimat både temperatur- och fuktmässigt.
Att pastoratet är placerat på en ö innebär även att fukten ligger ifrån juni ända fram tills första hälften av oktober.

 Vad blev resultatet? 

Pastoratet hade under 2016 en energiförbrukning på 1 086 229 kw/h och med CC Kyrka tror man sig kunna sänka energiförbrukningen med 20-30% på resterande kyrkor vilket skulle motsvara ca 272 000 kw/h per år. Vi har sparat in mycket på att inte behöva besöka kyrkorna lika ofta. Behovet att åka till kyrkan endast för att slå på värme har minskat, vilket också har minskat tiden och avstånd vi kör bil, vilket i sin tur innebär minskade kostnader. Nu har vi även kontinuerlig kontroll av klimatet, och inventarierna mår bättre av ett styrt klimat.

Upplevt samarbete!

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Lysekils pastorat

Lysekils pastorat

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Läs mer här »

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »

CC KYRKA®

Risekatslösa kyrka

"Efter installationen av CC Kyrka® har vi ett helt annat klimat inne i kyrkan. Man känner skillnaden direkt när man kommer in", säger Lennart Pedersen, områdesansvarig i Folkungabygdens pastorat.

Läs mer här »

Hov kyrka

Hov kyrka

Läs mer här »

CC KYRKA®

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags¬kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.
Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings-system i Lungsunds kyrka.
Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet...

Läs mer här »

CC KYRKA®

Hosjö kyrka

"Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften", säger Anders Johansson, fastighetstekniker i Falu Pastorat.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »

Fakta om Södra Ölands pastorat

 • Antal kyrkor i pastoratet
  18
 • Antal kyrkor anslutna till CC Kyrka
  18 (Klart 2018)
 • Värmesystem
  Direktverkande el, vattenburen värme

Resultat

 • Energibesparing
  20-30% minskad energiförbrukning
 • Bevarandeaspekten
  Kontroll på yttemperatur på fönsterytor
 • Jämnare relativ luftfuktighet, minskat resande till kyrkorna, bättre klimat för inventarier
 • Förenklat handhavande
  Integration med externt bokningssystem, anslutning av klockstyrning och låsöppning

 

Ulf Ottosson

Kyrkogård- och fastighetsföreståndare,
Södra Ölands pastorat