JEFF Electronics AB förvärvar affärsområdet Energy Management från Enfo AS

 Inom affärsområdet Energy management utvecklar och marknadsför Enfo AS lösningar för effektiv energianvändning. Genom företagets patenterade och innovativa teknik för fjärrstyrning och klimatkontroll så optimerar kunderna sin energiförbrukning och får kontroll över effektbehov och inomhusklimat. Merparten av företagets kunder kommer från samarbete med LOS Energy och NTE och återfinns inom Norska kyrkan. Genom förvärvet övergår kundbas och teknik till JEFF Electronics AB.

JEFF Electronics har sedan 1974 utvecklat styrsystem för värmepumpar och klimatstyrning. Idag är företaget ledande inom modern klimatstyrning i kyrkobyggnader och har över 330 installerade anläggningar. Verksamheten står för närmare 30 % av företagets totala omsättning och är en viktig marknad och kundgrupp för företaget.

“Som ett långsiktigt strategiskt initiativ för att säkerställa fortsatt tillväxt inom affärsområdet så är JEFF Electronics målsättning att expandera verksamheten till nya marknader och detta förvärv passar väldigt väl in i denna strategi”, säger Jan Lindberg, ägare och styrelsemedlem för JEFF Electronics.

JEFF Electronics kommer inledningsvis bedriva verksamheten från Sverige enligt samma framgångsrika leverans- och projekteringsmodell som idag används för JEFF Electronics klimatstyrsystem CC Kyrka®.

”Kundnöjdhet, expertis och trygghet är de viktigaste grundpelarna i vår affärsmodell och vi ser fram emot att få välkomna Enfo, LOS och NTE:s kunder till oss på JEFF. Det är en ära att ha dem hos oss och de kan känna sig trygga i att vi kommer att ta hand om dem med samma omtanke som våra nuvarande kunder”, säger Jon Ellmark, VD på JEFF Electronics.

Enfo kommer fokusera verksamheten mot Flexibility trading och Demand response.

“Vi är väldigt nöjda med överenskommelsen vi nått med JEFF. Dom är väldigt professionella och erfarna inom affärsområdet och det finns ingen tvekan om att dom kommer leverera utmärkt stöd och tekniska lösningar till deras kunder. Enfo kommer framöver fokusera på storskalig demand response och genom detta maximera värdet av våra kunders flexibilitet på kraftmarknaden”, säger Harald von Heyden, VD på Enfo AS.

Enfos försäljning av affärsområdet Energy Management kommer också att resultera i ett ökat fokus på Enfos strategiska erbjudanden inom flexibilitetshandel och demand response. MaxGuard och Switch kunder kommer inte att påverkas av försäljningen. Den ”2:nd line support” Enfo tidigare svarat för kommer att överföras till JEFF Electronics.

Slutgiltligt överförande av verksamheten och kundportfölj kommer ske 21:e augusti vilket ger en god grund för en säker och bekymmersfri övergång för kunderna och överförande av kunskaper mellan bolagen.

  

För mer information, vänligen kontakta: 
Harald von Heyden
VD, Enfo AS

Tel. + 47 922 88 103
E-post hvh@enfo.no

Jan Lindberg
Ägare och marknadsansvarig, JEFF Electronics AB

Tel. + 46 0703 979751
E-post jan.lindberg@jeff.se

 

Länk till pressmeddelande