• CC FASTIGHET

  Flexibel och standardiserad värmepumpstyrning
  för fastigheter och flerbostadshus.

CC FASTIGHET

– Automationssystem för styrning av värmepumpar med tillsatsvärmekällor

CC Fastighet är speciellt utvecklat för att möta kraven om kostnadseffektiva och driftsäkra lösningar från såväl värmepumpstillverkare och installatörer som från fastighetsägare och brukare av kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

CC Fastighet erbjuds i olika paketeringar där alla har gemensamt att flexibilitet och enkelhet för installatör står i fokus.

CC Fastighet – Standardiserad värmepumpstyrning för fastigheter

Våra multivärmepumpstyrningar har utvecklats och förfinats under mer än 20 år och resulterat i den standardiserade och flexibla produkt vi idag kallar för CC Fastighet®.

Nuvarande paketering av CC Fastighet® har utvecklats för att möjliggöra kostnadseffektiva kompletteringar av en fastighets befintliga värmesystem med upp till åtta värmepumpar oavsett vad fastigheten idag har för värmekällor. Systemet är oberoende av fabrikat på värmepump och möjliggör även att olika fabrikat blandas i samma anläggning.

Med funktioner som bland annat aktiv och passiv kylaproduktion ger CC Fastighet® oslagbar totalekonomi för komplexa installationer och en möjlighet att sälja värmepumpar med enklare styrning även till kunder med mer avancerade krav.

Mer om CC Fastighet

Skräddarsydda lösningar

De kunskaper vi byggt upp under åren har vi samlat i ett antal standardprodukter men ibland räcker inte detta. Därför erbjuder vi en anpassad version av CC Fastighet® där ni kan paketera våra lösningar efter era behov. Med detta får vi marknadens mest flexibla och kostnadseffektiva fastighetsstyrning.

En klar styrka hos oss är att vi arbetar med de flesta aktörer på marknaden och därför lärt oss integrera våra lösningar mot det mesta på marknaden. Med detta slipper kunden att byta ut dyrbar kringutrustning och får bästa totalekonomi.

 

Exempel på val i paketeringen är:

 • Styrning av värmesystem helt oberoende på typ av  värmekälla
 • Ersättning till befintliga fastighetsstyrningar
 • Rumsstyrning på temperatur/fukt
 • Inbyggd effektvakt för el och fjärrvärme
 • Möjlighet till styrning av intermittent uppvärming via kalender eller tidkanal
 • App för övervakning av värme i rum om webb väljs

CC Fastighet

Passar alla värmepumpar
 • Styr anläggningar med upp till 8 värmepumpar
 • Oberoende av värmepumpsfabrikat
 • Stöd för både frekvensstyrd och till/från värmepump
Ekonomi
 • Minskar energiförbrukningen med 50–70 %
Kompatibel med alla typer av värmekällor
 • Stöd för exempelvis fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen
 • Stöd för fjärrvärmetillsats utan förhöjd returtemperatur
Styr all komfortkyla
 • Minskat behov för investeringar i kylmaskiner
 • Aktiv och passiv kyla
Bästa komfort
 • Möjlighet till styrande lägenhetsgivare
 • Stöd för trådlösa lägenhetsgivare
Säkrar varmvattnet
 • Prioriterad varmvattenproduktion
 • Varmvattencirkulation enligt Boverkets rekommendationer
Komplett leverans
 • Användarvänlig webblösning med flödes­bilder och historik
 • Komplett med apparatskåp, styrsystem, kommunikation (GPRS/bredbandsgateway) och givare
 • Installationsguide och användarmanualer
Enkel installation
 • Enkel installation mot plint i styrskåp
 • Fullständig dokumentation