CC Fastighet

Bäst totaltekonomi för er värmepumsinstallation

Våra multivärmepumpstyrningar har utvecklats och förfinats under mer än 20 år och resulterat i den standardiserade och flexibla produkt vi idag kallar för CC Fastighet®.

Nuvarande paketering av CC Fastighet® har utvecklats för att möjliggöra kostnadseffektiva kompletteringar av en fastighets befintliga värmesystem med upp till åtta värmepumpar oavsett vad fastigheten idag har för värmekällor. Systemet är oberoende av fabrikat på värmepump och möjliggör även att olika fabrikat blandas i samma anläggning.

Med funktioner som bland annat aktiv och passiv kylaproduktion ger CC Fastighet® oslagbar totalekonomi för komplexa installationer och en möjlighet att sälja värmepumpar med enklare styrning även till kunder med mer avancerade krav.

CC Fastighet – Nyckelegenskaper

 

Värmepumpar

 • Styrning för anläggningar upp till 8 värmepumpar
 • Oberoende av tidigare värmepumpsfabrikat i en befintlig installation
 • Styrning av värmepumpar med modbus-protokoll, 0-10V signal eller via reläfunktion

Tillsatser

 • Styr värmepumpen och tillsatsen beroende av utetemperatur (flytande kondensering)
 • Stöd för alla typer av tillsatsvärmekällor, exempelvis fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen
 • Styrning av tillsats med 0-10V signal, reläfunktion eller via modbus-protokoll

 

Systemstöd

 • Hanterar upp till 8 undershuntgrupper med valbar styrning på individuell rumsreglering, utekurva eller framledningstemperatur
 • Produktion av aktiv kyla samt frikyla
 • Tappvarmvattenkontroll med skydd mot för låg temperatur enligt Boverkets normer
 • Övervakning av brinetemperatur och vakt mot för låg temperatur på kalla sidan

 

Kommunikation

 • Kommunikation med överordnat system via Modbusprotokoll