• UTVIDET FUNSJONALITET FOR CC KIRKE

    Effektkontroll

Spar energi med CC Kirke Effektkontroll

En kirke som har effekttariff i sin strømkontrakt betaler ofte inntil halvparten av oppvarmings kostnaden for deler av sitt høye strøm­forbruk deler av året.

Med CC Kirke Effektkontroll kan du halvere strømkostnadene og drastisk redusere driftskostnadene.

Samfunnet står overfor en stor utfordring når stadig flere drives med strøm og for å jevne ut strømmen og dermed avlaste strømnettet, har strømselskapene mange steder en såkalt effekttariff. Forenklet betyr dette at du i tillegg til energien du bruker, også må betale for hvor raskt du tar den ut av strømnettet. Kun intermitterende oppvarming er dermed ikke lenger hele løsningen for god driftsøkonomi, men flere faktorer må tas i betraktning.


Hvordan fungerer CC Kirke Effektkontroll?

CC Kirke Effektkontroll har fokus på å opprettholde en konstant oppvarming fart gjennom året, noe som gjør at energien ikke tas ut av strømnettet raskere enn nødvendig. Ved å holde oppvarmings farten konstant bruker du aldri mer strøm enn nødvendig når det er varmt ute og har samtidig nok strøm tilgjengelig når det er kaldt.


Kan vi spare strømavgifter i kirkene våre?

Avhengig av hvor kaldt det er ute, vil oppvarmingen din ta forskjellig lang tid. Hvis du har en oppvarmings fart over 0,5 grader/time i løpet av en del av året, har du et sparepotensial.

 

Oppvarmingshastighet
(° C/time)
StatusPotensial for redusert effekttariff

Under 0,5For sakte
oppvarming
  • Sannsynligvis et problem med varmesystemet eller for lite installert strøm.
  • Ingen mulighet til å spare strømuttakg.

0,5–1,3Normal
oppvarming
  • Bra for periodisk oppvarming.
  • Noe potensial.

Over 1,3Litt rask
oppvarming
  • Stort potensial for besparelser på krafttariffer.

 

Exksempel

Strømuttak uten CC Kirke Effektkontroll

 

Strømuttak med CC Kirke Effektkontroll

 

Settpunkt (ønsket romtemperatur)

Faktisk verdi (faktisk romtemperatur)

Strømforbruk

 

Eksemplet viser effektuttak under en oppvarming uten og med CC Kirke Effektkontroll.
Med CC Kirke Effektkontroll spares opptil 50 % av effektuttaket.