• UTVIDET FUNKSJONALITET FOR CC KIRKE

    Låsefunksjon

Låsefunksjon

Med CC Kirke låsefunksjon trenger du ikke lenger å gå til kirken for å låse opp eller låse dører/porter.

I tillegg til å spare dyrebar tid og penger, bidrar du også til å redusere klimapåvirkningen. Mange opplever også betydelige besparelser i redusert antall tapte nøkler, erstatningsskap osv.

Kalenderen i CC Kirke webb og CC Kirke Mobilapp er forberedt på å hjelpe personalet ditt med å enkelt slippe inn en besøkende eller installatør uten å være på stedet.

Installasjonen av låsefunksjonen skjer ved at JEFFs systemavdeling aktiverer funksjonen og aktiverer utganger i CC Kirke sitt styreskap, som deretter kan kobles videre til din elektroniske dørlås.

Styredokumentet blir oppdatert og sendt til deg og arkivert hos
oss. En elektronisk dørlås kombinerer mekanisk sikkerhet med
kontrollert tilgang.