CC Kirke – Referanser

Nedenfor finner du et utvalg av referansekunder for CC Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

FAKTA

Antall kirker i fellesrådet: 34

Type kirke/kirker: Overveiende del steinkirker men også trekirker

Varmesystem: Direktevirkende el, luft/luft varmepumper, vannbåren varme

MÅLBILD

Energisparing: Betydelig

Övrigt: Enkel og rasjonell prosjekteringHurtig og aktiv support
Assistanse i daglig drift og utvikling

Sandnes kirkelige fellesråd, Julebygda kapell

FAKTA

Problemstilling

  • Høye energi-/oppvarmings-kostnader.
  • Propanoppvarming gav store faste kostnader. Kirken brukes bare 2-3 dager i uken.
  • Kirken er tilkoblet Medarbeideren (ingen varmestyring).

RESULTAT

Forenklede funksjoner: Forenklet administrasjon gjennom integrasjon med Medarbeideren.

Energisparing: Over 39% besparelse på oppvarmingskostnader, inkludert er kr 10000 i årligebesparelser på propananlegg.

Åsnes kirkelige fellesråd, Åsnes kirke

FAKTA

Type kirke/kirker: De fleste er trekirker fra 1744-tallet og nyere.

Problemstilling: Høye kostnader for strømforbruk og høye fuktighetsnivåer i kirken
hadde forårsaket angrep av hussopp och en rekke andre klimarelaterte problemer. Åsnes kirke ble stengt 2016 for renovering til en kostnad på nesten 16millioner.

RESULTAT

Løsning: Kirken gjennomgikk en større renovering 2019. For å unngå fremtidige problemer ble klima- og varmestyringssystemet CC Kirke installert. I 2021 ble CC Kirke Effektkontroll også installert i kirken.

Energisparing: Oppfølgingen viser at soknet det første året reduserte energiforbruket med rundt 40% sammenlignet med før installasjonen av CC Kirke.

Sparing strømkostnader: Effektuttaket gikk ned med nesten halvparten de første 4 månedene, noe som betyr betydelige besparelser i effektuttak og kostnader for strøm.