Referens CC Klimatloggning

Falu Kristine kyrka i Falu pastorat


Bakgrund och problemställning

Falu Kristine kyrka ligger i Falun och tillhör Falu Kristine församling, Falu pastorat som är en del av Västerås stift. CC klimatlogg installerades i januari 2017, klimatloggen är inte kopplad till kyrkans värmesystem. Pastoratet har sedan tidigare CC kyrka installerat i två av sina kyrkor. Förekommer kondens innebär det en ökad risk för skador på fönstrens glasmålningar. För att utreda om, och i vilken omfattning, kondens förekommer på insidan kyrkfönstren så använder pastoratet CC Klimatlogg.

 

Vad blev resultatet?

”Vi är nöjda med resultatet (dock är mätningen inte färdig än). Det är enkelt att följa resultatet med hjälp av webtjänsten som vi redan har till de andra kyrkorna, vilket gör att personalen inte behöver lära sig ytterligare ett system.

Med CC Klimatlogg får vi fram mätresultat som kommer användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder för att förhindra framtida kondensproblem.”

 

Upplevt samarbete!

”Samarbetet har fungerat smidigt och bra. Montering och inkoppling gjordes dels av egen personal, dels elektriker och även glaskonservator (som monterade loggarna som skulle sitta på fönstren). Därefter fick vi hjälp av Jeff så att mätresultaten kom in i CC Kyrkas web, och även med beräkning av daggpunkt som krävs för att ta reda på kondensrisken.

En fördel som vi ser med klimatloggen är att vi kan använda den på andra ställen i antingen samma kyrka eller i någon annan av pastoratets kyrkor när vi är färdiga med mätningarna på fönstren i Falu Kristine kyrka. Detta skulle göra det möjligt för oss att under begränsade perioder kunna logga klimatförhållanden i byggnader och utrymmen där vi normalt inte har något styrsystem eller annan klimatmätning permanent installerad.”

Fakta om Falu Kristine kyrka

Typ av kyrka: Mellanstor stenkyrka

Typ av system idag: CC Klimatloggningskit

Värmesystem: Vattenburen golvvärme med fjärrvärme, samt elradiatorer vid fönster.

Resultat

Bevarandeaspekten: Kontroll på yttemperatur på fönsterytor

Förenklat handhavande: Klimatdata loggas i samma system som i pastoratets andra kyrkor