CC Kyrka på djupet

Med över 800 installerade projekt och 1700 användare vet vi att vi har hittat rätt med CC Kyrka och att vi spelar en betydande roll för våra församlingar varje dag.

Nedan finner ni lite mer information om konceptet CC Kyrka och hur vi strävar mot att förenkla er vardag och göra modern teknik tillgänglig för alla.


 

Hur skapar vi tillsammans rätt lösning för er kyrka?

Vi tror att de en av våra viktigaste uppgifter är att göra modern teknik tillgänglig och lättförståelig. Vårt koncept är därför något så unikt som en skräddarsydd ”plug-and-play” lösning.

Genom att förenkla hela kedjan från beställning till installation och samtidigt erbjuda våra användare en support i världsklass, kan vi hjälpa er till lysande resultat även om ni saknar förkunskaper om styrsystem.

 1. Gemensamt val av systemlösning baserat på er byggnad och församlingens behov.
 2. Framtagning av en skräddarsydd plug-and-play lösning för er kyrka.
 3. Projektledning av installation ihop med er installationspartner.
 4. Kvalitetssäkrad driftsättning.
 5. Stöd, tips och råd under ert förvaltande.

Vi kan även hjälpa er med underlag till antikvariska godkännanden och om ni planerar att söka ekonomist bidrag i form av KAE eller KUB.

Hur styr CC Kyrka klimatet i er kyrka?

CC Kyrka har två driftlägen. Komfortvärme och skyddsvärme.

Skyddsvärme: När inte kyrkan används är skyddsvärme aktivt och håller då en så låg temperatur som möjligt, samtidigt som den säkerställer att fukthalten i kyrkan ligger på en optimal nivå, oavsett årstid. En låg grundvärme ger två fördelar, den sparar energi och det ger en högre luftfuktighet vintertid.

Komfortvärme: När kyrkan skall användas bokar ni enkelt era förrättningar i det inbyggda bokningsprogrammet eller använder er av ert administrativa bokningsprogram. Systemets självlärande intelligens kommer då att säkerställa att kyrkan värms upp i tid och har rätt temperatur vid era bokade aktiviteter.

Vad installeras i kyrkan?

Ett styrskåp som är anpassat till er kyrka installeras och ansluts till de befintliga värmekällorna. Ett antal sensorer placeras också ut för att systemet skall veta hur varmt eller kallt det är i kyrkan. Sensorerna kan vara antingen trådbundna eller trådlösa.

Hur använder jag systemet?

Oavsett var ni befinner er kommer ni åt ert system via vår användarvänliga webb och mobilapp. Där kan ni boka värme, klockringning, låsstyrning, se vilka bokningar som finns och hur klimatet är i kyrkan.

Många församlingar väljer att låta någon i organisationen vara tekniskt ansvarig och sköta driftsoptimeringen och övriga använder mobiltelefonen för att öka sin flexibilitet och trygghet.

Support och stöd i världsklass — för hela ert värmesystem

Med vår långa branscherfarenhet från värmesystem och klimatstyrning inom kulturfastigheter erbjuder vi alla våra kunder en personlig och påläst support.
Vi vet vilka utmaningar ni har med era kyrkor och finns här för att ge er tips och råd.

Har ni frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att höra av er till oss på kundsupport.

Nyckelegenskaperna hos CC Kyrka

Klimatkontroll
 • Styrning av relativ luftfuktighet (RH) genom justering av värme med avfuktning
Ekonomi
 • Intermittent uppvärmning, endast varmt när och där det behövs
 • Smart effektvakt, ekonomiladdning av ackumulatortank m.m
Självlärande system
 • Lär sig byggnadens värmeegenskaper och anpassar sig för att ge mest ekonomiska uppvärmningstid
Alla typer av värmekällor
 • Ansluts till er befintliga värmekälla som direktverkande el, värmepump, olja, fjärrvärme, gas, pellets etc. och även i kombination med varandra.
Kalenderbokning
 • Inbyggd kalenderbokning samt integrerat med Vitec Medarbetaren, Vitec Fas online, Aveny Bokning, Kirkedata mfl.
Energimätning med historik
 • Energiuppföljning dag, vecka, månad och år.
 • Datainsamling från trådbundna alternativ trådlösa givare. Insamlad data sparas i minst 10 år
Flexibelt
 • Styr kyrkans kringfunktioner som klockringning, lås, belysning etc.
Dynamisk kontroll
 • 4-punkts-kurva, alternativt enpunktsstyrning kontroll av relativ fuktighet (RH.)
Larmförmedling
 • Larm via SMS och mail.