• UTÖKAD FUNKTIONALITET FÖR CC KYRKA

    Effektkontroll

Spara energi med CC Kyrka Effektkontroll

En kyrka som har effekttariff (effekttaxa) i sitt elavtal betalar under delar av året ofta upp till hälften av uppvärmningskostnaden för sitt höga effektuttag.

Med CC Kyrka Effektkontroll kan ni halvera era effektkostnader och drastiskt sänka era driftkostnader.

Samhället står inför en stor utmaning när allt mer drivs av el och för att jämna ut effekten och därmed avlasta elnätet så har elbolagen på många ställen så kallad effekttaxa. Förenklat så innebär detta att man förutom för den energi man använder även får betala för hur fort du tar ut den från elnätet. Bara intermittent uppvärmning är alltså inte längre hela lösningen för en god driftsekonomi utan man behöver ta hänsyn till fler faktorer.


Hur fungerar CC Kyrka Effektkontroll?

CC Kyrka Effektkontroll fokuserar på att hålla en konstant uppvärmningshastighet över året vilket innebär att energin inte tas ut ur elnätet snabbare än vad som behövs. Genom att hålla uppvärmningshastigheten konstant så använder ni aldrig mer effekt än vad som behövs när det är varmt ute och har samtidigt nog med effekt tillgängligt när det är kallt.


Kan vi spara effektavgifter i våra kyrkor?

Beroende på hur kallt det är ute så kommer er uppvärmning ta olika lång tid. Har ni en uppvärmningshastighet över 0,5 grader/timma under någon del av året så har ni en besparingspotential.

 

Uppvärmningshastighet (°C/timme)StatusPotential för reducerad effekttaxa

Under 0,5För långsam uppvärmning
  • Troligtvis problem med värmesystemet eller för lite installerad effekt.
  • Ingen möjlighet att spara effektuttag

0,5–1,3Normal
uppvärmning
  • Bra för intermittent uppvärmning
  • Viss potential

Över 1,3Något snabb uppvärmning
  • Stor potential till besparingar på effekttariff

 

Exempel

Effektuttag utan CC Kyrka Effektkontroll

 

Effektuttag med CC Kyrka Effektkontroll

 

Börvärde (önskad rumstemperatur)

Ärvärde (faktisk rumstemperatur)

Energiförbrukning

 

Exemplet visar effektuttag vid en uppvärmning utan och med CC Kyrka Effektkontroll.
Med CC Kyrka Effektkontroll sparas upp till 50% av effektuttaget.