• UTÖKAD FUNKTIONALITET FÖR CC KYRKA

    Integration med externa bokningsprogram

Koppla CC Kyrka till ert bokningssystem

Med integration mot något av de administrativa verktyg som används inom Svenska kyrkans församlingar så tas bekymmersfritt onödiga mellanhänder bort och er personal får mer tid över till annat.


Med CC Kyrka kan vi synkronisera vår kalender med de bokningar som görs i församlingens/pastoratets bokningssystem så att värmebokningen sköts sömlöst. När kanslipersonalen gör bokning av de funktioner som skall delta vid förrättningen och de lokaler som skall användas så sker värmebokning automatiskt. På så sätt behöver fastighetspersonalen inte hålla koll på ändringar i bokningar, utan kan fokusera på annat.

Genom att integrera CC Kyrka med något av de externa verktygen för bokning så säkerställer ni även komfortabelt klimat för era förrättningar i kyrkan sommartid. Detta genom att CC Kyrka vid bokning automatiskt stänger av kyrkans skyddsvärme* ett antal timmar innan förrättning för att kyrkans temperatur ska vara behaglig för era besökare.

 

Kompatibilitet

CC Kyrka är integrerat med de flesta bokningssystem på marknaden, exempelvis:

  • Medarbetaren och Fas Online från Vitec Samfundssystem
  • Aveny Bokning från Eniac

*Skyddsvärme innebär att genom höjd temperatur sänka kyrkans relativa fuktighet och behövs under perioden juli till oktober.