CC KYRKA REFERENS

Lysekils pastorat

Bakgrund och problemställning

Lysekils pastorat har idag 6 kyrkor med olika uppvärmningssystem och de ligger geografiskt en bit ifrån varandra. Våra krav var ett klimatstyrsystem som kunde sänka våra uppvärmningskostnader och styra våra olika uppvärmningssystem.

Vi ville även att systemet skulle vara lätt att sköta/handha på distans för våra vaktmästare med den nya tekniken ”Webb & Mobil”.
Våra krav var också att säkerhetsställa ett bättre inomhusklimat på grund av fuktrelaterade problem som bland annat hussvamp i en av våra kyrkor.

 

Vad blev resultatet?

Vi kan redan nu se en bättre inomhusmiljö och ett enkelt handhavande. Vi ser också en stor vinst i att vi tog med klockringningen i samma system. I och med en pastoratsreglering som vi gjorde för ett antal år sedan så känns vår investering ännu mer rätt. Idag har vi CC Kyrka klimatstyrningssystem i alla 6 kyrkorna.

 

Upplevt samarbete!

”Det har fungerat väldigt bra mellan oss och JEFF. Våra vaktmästare har gått en fördjupad användarkurs, så nu har de lärt sig att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver.”