• CCV Pro

  Marknadens mest intelligenta och flexibla värmepumpssystem.

CCV Pro

–Innovativt reglersystem för alla värmepumpar på OEM-marknaden

CCV Pro® ger dig som värmepumpstillverkare eller importör tillgång till det bästa från över 40 års utveckling av styrsystem för värmepumpar. Genom att använda en välbeprövad och samtidigt flexibel plattform väljer ni själva hur slutresultatet ska se ut.

Standardiserat reglersystem utan kompromisser

CCV Pro® är ett standardiserat och flexibelt styrsystem för alla typer av luft/vatten- och vätska/vatten-värmepumpar och för styrning av komplexa värmesystem både för villa- och fastighetsvärme med samma värmepumpstyrning.

Regleringens smarta moduluppbyggnad gör det därför möjligt för dig som tillverkare att använda samma styrning till hela ert värmepumpssortiment. Tillsammans med smart systemuppbyggnad och beprövad teknik ger systemet er som tillverkare även enorm flexibilitet och fantastiska möjligheter.

CCV Pro® är nämligen i grunden ett standardiserat styr- och reglersystem, men bakom detta döljer sig en flexibel plattform att bygga vidare på för tillverkare som önskar unika funktioner.

Obegränsade möjligheter för anpassning

CCV Pro  är förberedd för anpassning mot era speciella krav och önskemål tack vare möjligheten att skräddarsy både funktioner och gränssnitt.

Genom att använda en välbeprövad styrning som CCV Pro till ert kommande värmepumpsprojekt undviker ni långa utvecklingstider och utvecklingskostnader.

Med flexibilitet och mångsidighet som grund kan CCV Pro därför utgöra basen för dig med unika krav på system eller reglering.

Intuitiv kontroll

Det användarvänliga gränssnittet i CCV Pro har ett modernt formspråk och är intuitivt att använda – både för installatörer och slutanvändare. På den tryckkänsliga 7-tumsdisplayen ställs schemaläggning av varmvattenladdning, nattsänkning och semestersänkning in på ett par sekunder.

Med inbyggd webbserver flyttas styrningen enkelt ut till mobiler och datorer, och med inbyggda hjälpfunktioner för varje menybild kan användaren enkelt lära sig och förstå samt använda systemet. OEM-tillverkare av värmepumpar har självklart möjligheten att själva bestämma sin egen unika displaydesign med tillhörande ikonbibliotek för ytterligare paketering av slutprodukten.

 

CCV Pro Extern

CCV Pro i externt utförande skapar även möjlighet till att förlänga livet på befintliga värmepumpar och kan med fördel användas för eftermarknadsbehov. I detta utförande levereras skärmen och styrdatorn installerade i ett komplett styrskåp.

Nyckelegenskaper

Passar alla värmepumpar
 • Luft till vatten och vätska till vatten
 • Analogstyrd kompressor
 • Till/från-styrd kompressor, 1 eller 2 steg
Extra tillsats
 • Elpatroner
 • Analog elpanna
 • Olje-, gas- eller pelletspanna med shunt
 • Fjärrvärme utan förhöjd returtemperatur
Bästa komfort
 • Utekompenserad kurva
 • Upp till 4 värmezoner med individuell värmekurva och rumsgivare
 • Trådlös rumsgivare
Energimätning
 • El-energi via strömtrafo
 • El-energi via extern elmätare
 • Värmemängdsmätning
 • COP-beräkning
Ekonomi
 • Er nästa värmepumpstyrning redan idag- inga utvecklingskostnader
 • Förberedd för anpassning mot speciella krav/önskemål – kort ”Time To Market”
Kommunikation
 • Inbyggd webbserver
 • Modbus TCP och Modbus RTU
Enkel installation
 • Snabb driftsättning
 • Förkonfigurerad enligt kundönskemål
Komfortkyla
 • Aktiv kyla via värmepump
 • Passiv kyla från borrhål
Multivärmepump
 • Upp till 8 parallellkopplade värmepumpar