Larm- och indikeringspaneler – Teknisk information

Med JEFFs kombi- och driftspaneler kan man spara installations- och kabelkostnader.

Modulerna är enkla att såväl montera som att konfigurera. Genom att inkoppling av drifts-/larmpunkterna sker i en separat datainsamlingsenhet skild från displayenheten, reduceras kabeldragningen till ett minimum.

Översikt

 • Konfigurerbar larmpunkt för drift/indikering eller larm.
 • Konfigurerbar larmpunkt för normalt öppen eller stängd.
 • Upp till 60 larmpunkter med slavar.
 • Indikering för varje larmpunkt av A- respektive B-larm, konfigureras.
 • Utgångsrelä för A- och B-larm.
 • Konfigurerbar fördröjning för varje larmpunkt
 • Manuell eller automatisk kvittering av larm. Larm kan även kvitteras via extern signal.

De i serien ingående modulerna är:

 • JPC Kombidisplayenhet för larm och driftindikering
 • JPI Driftdisplayenhet
 • JPS Slavdisplayenhet för larm och driftindikering
 • JPDM Datainsamlingsenhet, master för larm och driftindikering
 • JPDS Datainsamlingsenhet, slav för larm och driftindikering
 • Optokopplare, för omvandling av 230 VAC till slutande kontakt

JEFF:s mjukvarubaserade larmpanel programmeras enkelt med de två knapparna på framsidan av Masterenheten.

JPDM Datainsamlingsenhet, master är den enhet dit respektive larm- driftspunkt kopplas. Antalet inkopplingspunkter är tolv och antalet reläutgångar är två för A- respektive B-larm. JPDM Datainsamlingsenhet, master monteras på DIN-skena och har ett vertikalt montage för att ta så liten plats som möjligt.

Inkopplingen sker på frånskiljbar skruvplint. Inkopplingspunkterna har antingen slutande eller öppen funktion vilket konfigureras. JPDM Datainsamlingsenhet, master ansluts till JPC Kombidisplayenhet med sextråds kommunikationskabel sk. modularkabel.

Med JEFF:s larmpanel kopplar du enkelt in upp till 60 larmpunkter. Allt kopplas till datainsamlingsenheterna som förbinds med larmpanelen via plattkabel.
Detta minskar mängden kabeldragning markant och sparar in och utgångar på er PLC.

Datainsamlingsenheten och displayenheten kopplas samman med hjälp av en rak 6-polig modularkabel. Denna kopplas mellan den främre modularkontakten på datainsamlingsenheten (märkt Display) och den nedre modularkontakten på displayenheten (märkt Master). De extra modularkontakterna används vid utbyggnad av systemet då slavenheter skall anslutas.

Tekniska data

 • Matningsspänning: 24 VAC ±10%
 • Strömförbrukning: 50 mA max
 • Mått displayenhet: 70x5x120 mm
 • Mått datainsamlingsenhet: 22,5x90x82 mm
 • Kapslingsklass displayenhet: IP43
 • Kapslingsklass datainsamlingsenhet: IP20
 • Omgivningstemperatur: 0 – 50°C
 • Antal larm-, driftingångar: 12 st/enhet, alternativt 11 + fjärreset. Kan byggas ut till max 60 punkter.
 • Spänning, ström larm-, driftingångar: Max 7,5 VDC, 1 mA
 • Indikatorer: Röda lysdioder för larmindikering Gula lysdioder för driftindikering
 • Larmprioriteter: 2 stycken
 • Larmtidsfördröjning per kanal: Individuellt ställbar 1 sekund – 3 timmar
 • Summalarm: Växlande kontakt för respektive larmprioritet. Obs! larmreläerna är i viloläge i läge larm.
 • Reläutgångar: Slutande kontakt, max 230 VAC/0,5 A
 • Ström genom sluten larmgivarkontakt: 1 mA
 • Automatisk återställning av larm: Valbart för varje kanal
 • Kommunikation display –datainsamlingsenhet: Modbus, master/slave RTU
 • Kontaktdon larm-, driftspunkter: Frånskiljbar 3,81 mm skruvplint
 • Kontaktdon larmrelä: Frånskiljbar 3,81 mm skruvplint
 • Kontaktdon kommunikation: RJ12, modular 6 polig.
 • Kabel för larm- driftsgivare: 2-ledare, max 100m för 0,5 mm² kabelarea. Separatförläggs skiljt från kraft- och högspänningskablage.