CC KMK – Intelligent styrning av kylmedelskylare

Intelligent styrning av kylmedelskylare med flytande eller fast kondensering. CC-KMK kan användas både vid nyinstallation och för att energieffektivisera befintliga installationer. Med en lägre kondenseringstemperatur går kylmaskinerna mera energisnålt.

  • Stöd för flytande och fast kondensering.
  • Varvtalsstyrda (0 – 10V) eller steginkopplade fläktar
  • Differensstyrning av fläktarna för optimerad energiförbrukning.
  • Styrning av värmeåtervinning via signal från yttre system.
  • Styr trevägsventil för kontrollerad vätsketemperatur in mot kylmaskinerna.
  • Behovsstyrd motionering av fläktarna
  • Styr cirkulationspump för optimerat flöde.
  • Modbus RTU kommunikation för fjärrövervakning.