RD-20-serien

RD-20-serien är en serie små kostnadseffektiva regulatorer och termostater för styrning av värme och kyla.

Nyckelegenskaper

 • Enkel konfigurering och installation
 • Normkapsling för montage på DIN-skena
 • Tillgänglig både i 24 V och 230 V utförande

CC Termostat, 2-steg (RD-21)

Termostat i två steg med värmande eller kylande funktion.

Speciella inkopplingsfunktioner för värmepumpsstyrning tillsammans med elsteg gör RD21 till en kraftfull styrenhet för processer med fast reglertemperatur T.ex. Laddning av ackumulatortank i två effektsteg.

 • Inkluderar 2stegs termostat med värmande eller kylande termostat
 • Speciella inkopplingsfunktioner för värmepumpstyrning
 • Utgångsreläer för upp till 8A/230V (16A på förfrågan)

Manual

 

CC Shunt (RD-22)

Shuntregulator för radiatorsystem.

Radiatorvärme styrs med hänsyn till ute- och rumstemperatur. Temperaturingångar för ute-, framledning och rumsgivare.

 • Shuntregulator för radiatorsystem med 2- eller 3-punkts shunt
 • Kan styra motorer med upp till 250 Vac matarspänning
 • Utetemperaturkompenserat framledningsvärde med avancerad kurvberäkning
 • Inställningar för klimatanpassning av kurvan
 • Ingång för ute-, framledning och rumsgivare

Manual

CC Termostat – värmepump (RD-23)

RD 23 är en regulator främst avsedd för att styra värmepump med eltillsats.

Reglerprincipen är flytande kondensering med utomhuskompenserad kurva för reglering av tanktemperatur.

 • 2-stegs termostat med värmande funktion
 • Funktionsstöd för värmepump som 1:a stegMaxbegränsning när steg 1 är i drift
  • Tidsfördröjning av steg 2
  • Utetemperaturkompenserat framledningsvärde med avancerad kurvberäkning.
 • Möjligt att klimatanpassa kurvan
 • Ingångar för ute- framledning och rumsgivare
 • Utgångsreläer för upp till 8A/230V (16A på förfrågan)

Manual

CC Termostat (RD-24)

Termostat för styrning av luftburen golvvärme.

En temperaturgivare mäter rumstemperatur. Vid lägre temperatur än inställt börvärde startar en värmekälla och cirkulationspump alternativt en fläkt. När temperaturen når över inställd nivå stängs värmekälla av med förinställd eftergångstid på cirkulationspump/fläkt för att säkerställa god värmespridning.

 • Termostat för rumstemperaturstyrning
 • Specialanpassad för golvvärme med luftburen värme
 • God driftekonomi genom exakt reglering av temperaturen
 • Utgångsreläer för upp till 8A/230V (16A på förfrågan)

Manual

CC Sol (RD-26)

Differenstermostat för styrning av till exempel solfångare.

Differenstermostat RD26 reglerar reläutgång 1 genom beräkning av differensen mellan två givare. Då differensen ökar över inställt värde drar reläet och då differensen minskar med mera än inställd hysteres faller reläet.

Reläutgång 2 styrs av en vanlig termostatfunktion via givare 2.

 • Differenstermostat för styrning av cirkulation i t.ex. solfångare. Använder differensen mellan givare 1 och givare 2.
 • Termostatfunktion för extra eltillskott om ackumulatortanken blir för kall.
 • Utgångsreläer för upp till 8A/230V (16A på förfrågan)

Manual