Vi går samman med Syntera AB och satsar på tillväxt.


Efter flera år med ett nära samarbete var det nu dags att ta nästa steg och gå samman med utvecklingsföretaget Syntera. Vi har båda ett fokus på elektronikkonstruktion och design av både maskinnära mjukvara och hårdvara och där kombinationen med vår egna utveckling av produkter inom värmepumpstyrning och klimatkontroll nu gör oss till en ännu starkare aktör på marknaden.

Med denna kompetens kan vi möta både efterfrågan kring kapacitet för större utvecklingsuppdrag och kundernas behov av nya kompetenser i allt från produktrealisering till nya tekniska lösningar.

Från den 2:e januari ingår båda bolagen i samma koncern under moderbolaget JEFF Management och där båda bolagen drivs vidare som separata bolag. Samtliga delägare från båda bolagen är fortsatt delägare i moderbolaget, vilket ger en stabilitet och trygghet för båda företagens kunder.

– JEFF Electronics har under de senaste åren haft en stark tillväxt inom värmepumpsegmentet och för att kunna fortsätta stötta våra tillväxtkunder så ser vi att vi behöver en större kritisk massa inom vår utvecklingsgrupp vilket vi får med Syntera. Dessutom får vi tillgång till flera nya viktiga kompetenser som kompletterar vårt erbjudande på ett väldigt fint sätt samtidigt som Synteras kunder kan dra fördel av våra kompetenser som produktbolag, säger Jon Ellmark VD för JEFF Electronics.

– För Synteras befintliga kunder så kommer samgåendet innebära att vi nu kan hjälpa till med ännu större delar av produktframtagningen. Allt från idé till färdig tillverkning, säger Synteras VD Per Bogren. Vi får dessutom tillsammans med utvecklingsteamet på JEFF fler kompetenser att erbjuda existerande och nya kunder.

Tillväxten i Syntera och JEFF Electronics har inneburit att man vuxit ur sina befintliga lokaler och företagen har därför flyttat till nya fina lokaler i Sisjön i västra Göteborg.

– De nya lokalerna passar våra respektive verksamheter väldigt bra och vi har nu allt från utveckling till montering i samma lokal, säger Synteras VD Per Bogren. Vi är övertygade om att detta kommer vara väldigt bra för både JEFF:s och Synteras kunder och ser mycket positivt på framtiden.

Läs mer om Syntera här.