CC KIRKE® – REFERANSER

Nedenfor finner du et utvalg av referansekunder for CC Kirke®

 

Salhus kirke
Bergen kirkelige fellesråd

 

 Fakta Målbild
 • Antall kirker i fellesrådet
  34
 • Type kirke/kirker
  Overveiende del steinkirker men også trekirker
 • Varmesystem
  Direktevirkende el, luft/luft
  varmepumper, vannbåren varme
 • Energisparing
  Betydelig
 • Övrigt
  Enkel og rasjonell prosjektering

  Hurtig og aktiv support
  Assistanse i daglig drift og utvikling


Julebygda kapell
Sandnes kirkelige fellesråd, Julebygda kapell

 

 Fakta Resultat
 • Problemstilling
  Høye energi-/oppvarmings-kostnader. Propanoppvarming gav store faste kostnader. Kirken brukes bare
  2-3 dager i uken.
  Kirken er tilkoblet Medarbeideren (ingen varmestyring)
 • Forenklede funksjoner
  Forenklet administrasjon gjennom integrasjon med Medarbeideren. 
 • Energisparing
  Over 39% besparelse på
  oppvarmingskostnader, inkludert er kr 10000 i årligebesparelser på propananlegg. 

 


Åsnes kirke
Åsnes kirkelige fellesråd, Åsnes kirke

 

 Fakta Resultat
 • Type kirke/kirker
  De fleste er trekirker fra
  1744-tallet og nyere.
 • Problemstilling
  Høye kostnader for strømforbruk og høye fuktighetsnivåer i kirken
  hadde forårsaket angrep av hussopp och en rekke andre klimarelaterte problemer. Åsnes kirke ble stengt 2016
  for renovering til en kostnad på nesten 16millioner.
 • Løsning
  Kirken gjennomgikk en større
  renovering 2019. For å unngå
  fremtidige problemer ble klima- og varmestyringssystemet CC Kirke installert. I 2021 ble CC Kirke Effektkontroll også installert i kirken.
 • Energisparing
  Oppfølgingen viser at soknet det
  første året reduserte energiforbruket med rundt 40% sammenlignet med før installasjonen av CC Kirke.
 • Sparing strømkostnader
  Effektuttaket gikk ned med nesten halvparten de første 4 månedene, noe som betyr betydelige besparelser i effektuttak og kostnader for strøm.

 

Lars Modée

Vil du vite mer?

Kontakt oss og bestill en gratis presentasjon av hva
CC Kirke® kan gjøre for deg!

Ring Lars Modée på (+46) 31 88 60 20 eller e-post
lars@jeff.se