CC KYRKA® – REFERENSER

Nedan finner du ett urval av referenskunder för vår produkt CC KYRKA®: 

 

Södra Ölands pastorat
 
 Fakta Resultat
 • Antal kyrkor i pastoratet
  18
 • Antal kyrkor anslutna till CC Kyrka
  18 
 • Värmesystem
  Direktverkande el, vattenburen värme
 • Energibesparing
  20-30% minskad energiförbrukning
 • Bevarandeaspekten
  Kontroll på yttemperatur på fönsterytor
  Jämnare relativ luftfuktighet, minskat
  resande till kyrkorna, bättre klimat för inventarier
 • Förenklat handhavande
  Integration med externt bokningssystem, anslutning av klockstyrning och låsöppning

Läs mer om kundens upplevelse här


Lysekils pastorat
 
 Fakta Resultat
 • Typ av kyrka /Kyrkor
  Granit/tegel, granit/trä, trä
 • Värmesystem
  Fjärrvärme, bergvärme, direktverkande el
 • Bevarandeaspekten
  Bättre inomhusmiljö och kontroll av fuktrelaterade problem, bland annat hussvamp.
 • Förenklat handhavande
  Bokning och övervakning av värme och klockringning på distans.
  Minskat resande mellan kyrkorna.

 

Läs mer om kundens upplevelse här


Arvika pastorat
 
 Fakta Resultat
 • Tidigare mögelskador på inventarier och anläggning
  som uppkommit
  på grund av ojämn och låg temperatur samt dålig ventilation.

 

 

 • Energibesparing
  Halverad energiförbrukning. Årlig besparing om cirka 22 000 kWh.
 • Bevarandeaspekten
  Totalrenoverad p.g.a. omfattande mögelskador. Nu full kontroll på klimatet.
 • Kostnad per förrättning
  Genomsnittlig kostnad per förrättning ligger numera mellan 120 och 140 kr.

Läs mer om kundens upplevelse här


Vetlanda pastorat

Problem Resultat
 • Fuktproblem som påverkar människor, byggnader och
  inventarier
 • Personalen lägger stor del av sin arbetstid
  på att köra bil mellan olika kyrkor. 

 

 

 • Energibesparing
  CC Kyrka® spar energi och mäter energiförbrukningen i kyrkan.
  Färre bilresor mellan kyrkor.
 • Bevarandeaspekten
  Inga fuktproblem, bättre bevarandeklimat.
 • Komfort och handhavande
  Ingen dålig lukt, hälsosamt inomhusklimat.
  Styrning av lås och klockringning effektiviserar arbetet för personalen.

Läs mer om kundens upplevelse här


Risekatslösa kyrka

Fakta Resultat
 • Mycket av arbetstiden bestod av åka ut till kyrkan bara för att kontrollera värmen.
 • Man ville också säkerställa bevarandet av den mer
  än 800 år gamla kyrkan,
  med en effektiv fuktstyrning.
 • 42 %  sänkt energiförbruk­ning enbart genom installationen av CC Kyrka®.
 • 30 000 kronor sparas varje år.
 • Bättre bevarandeklimat med fuktstyrning.
 • Personal på plats slipper tänka på att stänga av värmen efter förrättning eller besök.
Läs mer om kundens upplevelse här