CC KYRKA® REFERENS

Hosjö kyrka


BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Hosjö kyrka ligger i Hosjö, Falu kommun, ca 8 km från centrala Falun. Hosjö kyrka tillhör Vika-Hosjö församling och Falu Pastorat inom Västerås stift.

Hösten 2013 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings­system i Hosjö kyrka och samtidigt även i Grycksbo kyrka.

Anedningen var en hög energiförbrukning via gamla elradiatorer. Ett byte till vattenburet värmesystem minskar också brandrisken i den gamla 1600-talskyrkan.


 

VAD SÄGER KUNDEN?

”Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften.”

Anders Johansson
Fastighetstekniker, Falu Pastorat

Energiförbrukning, före och efter installation, har jämförts och bara under ett års drift har kostnaden för uppvärmning kunnat sänkas med ca 25.000 kr per år.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.


RESULTATET

  • Halverad energiförbrukning.
  • Årlig besparing om cirka 25 000 kWh.
  • En jämnare luftfuktighet i kyrkan kommer på sikt att minska torkskador på allt bemålat trä i den gamla träkyrkan.
  • All bokning sker, mycket smidigt, genom direkt koppling mellan CC Kyrka® och Eniac bokningssystem.

FAKTA HOSJÖ KYRKA

Typ av kyrka: Liten träkyrka

Typ av styrsystem: CC Kyrka®

Värmesystem: Bergvärme via vattenburna radiatorer och bänkvärmare, fördelat på två värmezoner.

 


Vill du veta mer?

Ring Jon Ellmark på 031-886020 eller maila

info@jeff.se.