eFlex Referens

Hov kyrka/ Hov pastorat


 

Bakgrund och problemställning

Hov kyrka är en av Vadstena pastorats kyrkor som uppfördes på 1100 talet. Vi har haft omfattande problem med fukt som resulterat i mögelpåväxt och angrepp av strimmig trädgnagare. Installation av E-flex styrsystem samt avfuktare gör att våra förutsättningar att hantera klimatet i kyrkan avsevärt förbättrats.
Vi hoppas även att elförbrukningen kommer att sjunka väsentligt.

 

Vad blev resultatet? 

Vi kan redan nu konstatera att luftfuktigheten kan hållas på rätt nivå samt att elanvändningen minskar tack vare ökad kontroll och koplingen till vårt bokningssystem. Personal kan snabbt upptäcka avvikelser och endast åka till kyrkan som ligger ett par mil utanför centralorten vid reellt behov.

Upplevt samarbete!

Installationen utfördes på ett mycket engagerat och bra sätt av AE´s elektriska som hade täta kontakter med Östergötlands museum före och efter genomförd  åtgärd. Samarbetet med JEFF upplever vi som mycket positivt då de på ett lyhört och engagerat sätt hanterar våra frågor och hjälper oss att optimera utrustningen.

CC KYRKA®

Hosjö kyrka

"Efter ett års drift kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med hälften", säger Anders Johansson, fastighetstekniker i Falu Pastorat.

Nu finns även tankar på att docka församlingshemmets värmepumpanläggning, som ligger ca 120 meter bort, till samma styrning.

Läs mer här »

CC KYRKA®

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags¬kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.
Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings-system i Lungsunds kyrka.
Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet...

Läs mer här »

CC Kyrka®

Västra Ryds Kyrka

”Tidigare förbrukade vi 44 000 kWh per år. Nu är vi nere på 22 000. Besparingen är 50 %. Att mögelsanera skulpturer, begravningsvapen, målningar, orgel, ljuskronor, möbler och textilier kostade 1,4 miljoner”
-Gunnar Kvarnefalk, Projektledare, Västra-Ryds kyrka

Läs mer här »

CC KYRKA®

Risekatslösa kyrka

"Efter installationen av CC Kyrka® har vi ett helt annat klimat inne i kyrkan. Man känner skillnaden direkt när man kommer in", säger Lennart Pedersen, områdesansvarig i Folkungabygdens pastorat.

Läs mer här »

Lysekils pastorat

Lysekils pastorat

"Det har fungerat väldigt bra mellan oss och Jeff. I dagarna kommer samtliga vaktmästare att gå en fördjupad kurs hos Jeff så att vi kan lära oss att nyttja systemet ännu bättre. Vi är också nöjda med att vi kunde använda en lokal installatör i samband med installationen. Allt pekar på att vi kommer att få stor nytta av detta en lång tid framöver."

Läs mer här »

Bäckseda-Korsberga pastorat

Bäckseda-Korsberga pastorat

”Om ni visste vad det underlättar för oss att kunna öppna dörrar med mobilen. Tänk vad mycket pengar vi har lagt på nycklar och att byta låscylindrar när nycklar kommit bort”

Läs mer här »

Södra Ölands pastorat

Södra Ölands pastorat

"Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med dem och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning."

Läs mer här »

Fakta Hov Kyrka

 • Typ av kyrka /Kyrkor
  Medelstor stenkyrka
 • Typ av styrning idag
  eFlex
 • Värmesystem
  Direktverkande el / 4 zoner

Resultat

 • Energibesparing
  Väsentlig
 • Bevarandeaspekten
  Fuktnivåer under gränsvärde motverkar mögelpåväxt och strimmiga trädgnagare
 • Förenklat handhavande
  Att kunna kolla klimatet i sina kyrkor med ett webbaserat styrsystem sparar mycket bilåkande och tid.