CC KYRKA® REFERENS

Lungsunds kyrka


BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Lungsunds kyrka ligger invid Bergslags­kanalen i nordvästra delen av Storfors kommun. Lungsunds kyrka tillhör Storfors församling och Karlstads stift.

Hösten 2012 installerades CC Kyrka® klimatstyrnings­system i Lungsunds kyrka.

Bakgrunden var hög energiförbrukning och att man ville säkerställa ett omsorgsfullt bevarande av den vackra träkyrkan från mitten av 1600-talet.


 

VAD SÄGER KUNDEN?

”Vi har halverat vår energiförbrukning och har full kontroll på klimatet i kyrkan, något vi inte hade tidigare. Varje förrättning bokas av vår kanslist på ett oerhört smidigt sätt”

Lars-Erik Carlsson
Fastighetstekniker, Storfors församling

Nu tittar man på tilläggsfunktioner som loggning av fukt på kyrkvinden, klockringning och lucköppning, för att ytterligare underlätta arbetet för personalen.

Energiförbrukningen före och efter installation har analyserats och man har noterat minskad energiåtgång med i genomsnitt 48 %. Det motsvarar en besparing på ungefär 30 000 kr per år.


RESULTATET

  • Man har noterat minskad energi­åtgång med i genomsnitt 48 %.
  • En årlig besparing om cirka 30 000 kWh.
  • Full kontroll på klimatet i kyrkan säkerställer ett omsorgsfullt bevarande.
  • Personalens arbete har avsevärt förenklats med smidig lokalbokning via internet.

FAKTA LUNGSUNDS KYRKA

Typ av kyrka: Liten träkyrka

Typ av styrsystem: CC Kyrka El

Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer, bänkvärme och luft-luft-värme¬pump, två värmezoner.

 

 

 FLER REFERENSER

Vill du veta mer?

Ring Jon Ellmark på 031-886020 eller maila

info@jeff.se.