CC V Pro®

Kortast tid till marknaden för er värmepumpsatsning 

Med 40-års erfarenhet av styrelektronik för värmepumpar har vi lärt oss hur värmepumpar skall styras och vad som är viktigt för våra kunder. All denna kunskap har paketerats i CC V Pro® och skapat marknadens mest flexibla och kompletta styrsystem för OEM tillverkare.

Målet med CC V Pro® har varit att skapa ett stöd för just er värmepumpsatsning oberoende på om ni tillverkar Luft/vatten värmepumpar eller bergvärmemaskiner. Med CC V Pro® får Er värmepump alla de funktioner som idag förväntas av en modern värmepump samtidigt som kunderna får ett användarvänligt, minimalistiskt och väl avvägt gränssnitt till tekniken via den 7' stora färgdisplayen med touchfunktion.  

 

CC V Pro® - Nyckelegenskaper 

Systemlösningar:

CC V Pro® kan klara av flera olika systemlösningar beroende på hur rör, ventiler etc. kopplas samman i värmesystemet. Varje vald systemlösning kan dessutom konfigureras för antal kompressorer (en eller två), antal steg i elpanna, extra shuntgrupper etc.

 • System 1 - Tillsats placerad före växelventil. 
 • System 2 - Tillsats placerad efter växelventil. 
 • System 3 - Tillsats placerad efter systemtank - Systemfallet stödjer solvärme. 

Varje systemfall kan kompletteras med upp till 4 undershuntgrupper med individuell värmekurva

 Reglerprinciper:

 • Avancerad beräkning av framledningsvärdet beroende av utetemperatur.
 • Möjlighet att klimatanpassa reglerkurvan i 6 punkter.
 • Flytande, halvfast eller fast kondensering. 
 • Övervakning av brinetemperatur för att förhindra frysning.
 • Övervakning av hetgastemperatur för att detektera fel fasföljd och överhettning.

 Värmepump:

 • Stöd för luft/vatten, och vätska/vatten värmepumpar.
 • Val av olika avfrostningsalternativ vid luft/vatten värmepump.
 • En eller två kompressorer, analogt eller digitalt styrda.
 • Kombination mellan analog och digital kompressor.

 Tillsats:

 • Stöd för alla typer av tillsatsvärmekällor, exempelvis fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen.
 • Styrning av tillsats med 0-10V signal, reläfunktion eller via modbus-protokoll,

 Varmvattenproduktion:

 • Legionellaskydd valbart via installationsmenyn.
 • Extra varmvattenproduktion via val i användarmenyn.
 • Stöd för separat eltillsats i varmvattentank.

  Gränssnitt

 • Display:  7' färgdisplay med touchfuktion för enkel hantering. Tvådelat system för fri placering av display.
 • Inbyggd hjälpfunktion för varje menybild.
 • Språkstöd: Åtta språk, svenska och engelska levereras som standard.
 • Kommunikation: Modbus TCP och Modbus RTU för uppkoppling mot övervakningssystem.
 • Inbyggd webb-server för övervakning via dator eller mobil.

 Användarfunktioner:

 • Schemaläggning av värme- och varmvattenproduktion. Semestersänkning.
 • Larm och larmhistorik.

  

Scandinavisk design:

Exempel på användargränssnittet i CC V Pro®.