• UTÖKAD FUNKTIONALITET FÖR CC KYRKA

    Låsfunktion

Styr lås och grindar med CC Kyrka

Med CC Kyrka låsfunktion behöver ni inte längre åka till kyrkan för att låsa upp eller låsa dörrar/portar.

Förutom att ni sparar dyrbar tid och pengar bidrar ni också med minskas klimatpåverkan. Många upplever även betydande besparingar i minskat antal förlorade nycklar, byte låskistor etc.

Kalendern i CC Kyrka webb och CC Kyrka Mobilapp är förberedd för att hjälpa er personal att enkelt kunna släppa in en besökare eller installatör utan att vara på plats.

Installationen av låsfunktionen sker genom att JEFFs system­avdelning aktiverar funktionen och aktiverar utgångar i CC Kyrkas styrskåp vilka sen kan anslutas vidare till ert elektroniska dörrlås.

Er relationshandling uppdateras och skickas till er och arkiveras hos oss. Med ett elektroniskt dörrlås kombineras mekanisk säkerhet med kontrollerat tillträde.