Starka samarbeten

Vi levererar värme och trygghet med hjärna och hjärta.

JEFF Electronics är det flexibla företaget med de stora utmärkelserna. Utefter våra kunders specifika önskemål utvecklar vi styr- och övervakningssystem för maximal komfort och minimal energiförbrukning. Innovation och nyfikenhet är vår drivkraft. Sedan 1974 har vi, genom starka samarbeten, utvecklat klimatsmarta produkter för våra kunder. Det är hjärtat av våra affärer och innebär att vi kan lära oss lika mycket av våra kunder som vi kan lära dem. Vi är också ett företag med ambitionen att växa och utvecklas till att bli ett av nordens ledande aktörer inom vårt kompetensområde, Du kan läsa mer om vår vision nedan.

Låt mig presenteras oss

Vår grundkompetens har i närmare 50 år varit maskinnära programmering och design av styrsystem för värmepumpar och det är vi mycket stolta över. Vi har internt en tydlig vision att vi skall vara nordens ledande utvecklingsföretag för styrsystem för värmepumpapplikationer och klimatsystem år 2025.

Vi har introducerat konceptet Powered By JEFF för att övergripande beskriva hur vi arbetar. Våra produkter skall skapa:

  • Möjligheter för användare att använda sin värmeanläggning optimalt
  • Möjligheter för företag att nå full kapacitet för sina produkter
  • Möjlighet för partners att snabbt komma till marknaden med nya innovationer
  • Tillsammans med våra kunder skapar vi genom detta verktyg för personer, organisationer och företag som strävar efter en mer hållbar energikonsumtion.

Jon Ellmark VD

Några projekt under åren

 

Klimatstyrning för tåg i Turkiet

Display och styrenhet för värmepumpar

Undervattensteknik

Magneter för etikettskrivare

Klimatstyrning för kommunikationscontainers

Flerstegstermostater och varvtalsvakter

Energibesparings- system för frysdörrar i livsmedelsbutiker

Diagnossystem för fjärrtåg

Klimatstyrning för lokaltåg

Energibesparing i känsliga kulturbyggnader

Huvudleverantör för styrsystem

Klimatstyrning för fjärrtåg

Universitet och högskolor

Vi medverkar i forskningsprojekt och utvecklar produkter efter resultaten.

 

Värmepumpstillverkare och övrig OEM-tillverkning

Tack vare ett naturligt samarbete med tillverkare styr vi marknadens alla värmepumpar.