CC Kyrka – Referenser

Nedan finner du ett urval av referenskunder för vår produkt CC Kyrka.

Södra Ölands pastorat

Läs mer om kundens upplevelse

 

FAKTA

Antal kyrkor i pastoratet: 18

Antal kyrkor anslutna till CC Kyrka: 18

Värmesystem: Direktverkande el, vattenburen värme

 

RESULTAT

Energibesparing: 20–30% minskad energiförbrukning

Bevarandeaspekten: Kontroll på yttemperatur på fönsterytor Jämnare relativ luftfuktighet, minskat
resande till kyrkorna, bättre klimat för inventarier

Förenklat handhavande: Integration med externt bokningssystem, anslutning av klockstyrning och låsöppning

 

FAKTA

Typ av kyrka /Kyrkor: Granit/tegel, granit/trä, trä

Värmesystem: Fjärrvärme, bergvärme, direktverkande el

 

RESULTAT

Bevarandeaspekten: Bättre inomhusmiljö och kontroll av fuktrelaterade problem, bland annat hussvamp.

Förenklat handhavande: Bokning och övervakning av värme och klockringning på distans.
Minskat resande mellan kyrkorna.

 

FAKTA

Tidigare mögelskador på inventarier och anläggning som uppkommit på grund av ojämn och låg temperatur samt dålig ventilation.

 

RESULTAT

Energibesparing: Halverad energiförbrukning. Årlig besparing om cirka 22 000 kWh.

Bevarandeaspekten: Totalrenoverad p.g.a. omfattande mögelskador. Nu full kontroll på klimatet.

Kostnad per förrättning: Genomsnittlig kostnad per förrättning ligger numera mellan 120 och 140 kr.

 

PROBLEM

 • Fuktproblem som påverkar människor, byggnader och
  inventarier
 • Personalen lägger stor del av sin arbetstid
  på att köra bil mellan olika kyrkor.

 

RESULTAT

Energibesparing: CC Kyrka® spar energi och mäter energiförbrukningen i kyrkan.
Färre bilresor mellan kyrkor.

Bevarandeaspekten: Inga fuktproblem, bättre bevarandeklimat.

Komfort och handhavande: Ingen dålig lukt, hälsosamt inomhusklimat.
Styrning av lås och klockringning effektiviserar arbetet för personalen.

Risekatslösa kyrka

Läs mer om kundens upplevelse

 

FAKTA

 • Mycket av arbetstiden bestod av åka ut till kyrkan bara för att kontrollera värmen.
 • Man ville också säkerställa bevarandet av den mer än 800 år gamla kyrkan, med en effektiv fuktstyrning.

 

RESULTAT

 • 42 %  sänkt energiförbruk­ning enbart genom installationen av CC Kyrka®.
 • 30 000 kronor sparas varje år.
 • Bättre bevarandeklimat med fuktstyrning.
 • Personal på plats slipper tänka på att stänga av värmen efter förrättning eller besök.