• UTVIDET FUNKSJONALITET FOR CC KIRKE

    Klokkeringing

Klokkeringing

Med CC Kirke klokkeringing trenger du ikke å gå i kirken for å starte eller stoppe ringingen, det sparer deg både tid, penger og ikke minst redusert klimapåvirkning. I tillegg kan du planlegge tilbakevendende ringesignaler og unngå å bekymre deg for at ringesignalet ikke starter på riktig dag og tid.


For å lette arbeidet i menigheten finnes en klokkeringings-funksjon i CC Kirke.

Uansett om det er en eller flere klokker, om det er en høytidsringing eller en annen klokkeringing, har vi løsningen.

Via den innebygde kalenderen i CC Kirke eller fra mobilappen vår, kan du enkelt starte og stoppe alle klokkeringinger.

Det er selvfølgelig også mulig å håndtere ringeklokken via mobil­telefonen.

Installasjonen av ringefunksjonen er enkel. En elektriker trekker kontrollkabler fra CC Kirke-skapet til den eksisterende klokkekontrollen.

Dine nåværende knapper i kirken kan beholdes hvis ønskelig, slik at ringesignalet fortsatt kan håndteres lokalt om nødvendig. Når dette er gjort og CC Kirke er konfigurert og dokumentert av system­avdelingen vår, er funksjonen klar til bruk.

 

Bruker din menighet klemting ved ulike hendelsr?

Du vet godt at JEFF har utviklet en klemtefunksjon som lar deg programmere sekvensene som er din tradisjon når det skal ringes til ulike hendelser. Med dette kan personalets arbeid tilrettelegges og arbeidsmiljøet forbedres.