Övriga produkter

JEFF Electronics har under åren tagit fram en rad produkter för styrning av värme- och kylproduktion men även för andra ändamål som bland annat effektiv larmhantering.

Samtliga produkter kan köpas som separata enheter, men de kan även monteras i styrskåp och förenkla installationen för installatörer. Detta kan således minska kostnaden för slutkunden.

Kundunika projekt

Med närmare 50 års erfarenhet av elektronikutveckling kan vi erbjuda våra kunder både produktutveckling och produktanpassning efter ert behov. Via våra tillverkare kan vi även erbjuda en kostnadseffektiv tillverkning till er som OEM kund.

  • Kostnadseffektiv vidareutveckling av produkter baserat
    på befintlig mjukvaru- och eller hårdvaruplattform
  • Nyutveckling av produkter och plattformar
  • Reverse engineering-elektronik

Kontakta oss för mer information

CC Klimatloggning

CC Klimatloggning är ett smart sätt att kontinuerligt följa hur klimatet i kyrkor, slott och herresäten och andra kulturhistoriska byggnader förändras vid olika väder-, temperatur- och driftförhållanden.

Läs mer

Larm- och driftsignalindikering

JEFF:s produktfamilj för larm- och indikeringspaneler är speciellt framtagen för skapa enklast möjliga montering och konfigurering. Genom att inkoppling av drift-/larmpunkter sker i en separat datainsamlingsenhet skilt från displayenheten reduceras kabeldragningen till ett minimum.

Läs mer

Styrning av kylmedelskylare

Effektiv drift av kylmedelskylare kan spara mycket energi åt fastighetsägaren. CC KMK är en komplett styrning för effektiv kylmediekylning samtidigt som produkten möjliggör styrning av både värmeåtervinning och frikyla.

Läs mer

Termostater, shunt- och solvärmestyrning

RD-20-serien är en serie kostnadseffektiva regulatorer och termostater för styrning av värme och kyla.

  • Enkel konfigurering och installation
  • Normkapsling för montage på DIN-skena
  • Tillgänglig både i 24 V och 230 V utförande

Läs mer