CC KYRKA REFERENS

Södra Ölands pastorat

Bakgrund och problemställning

Södra Ölands pastorat består av 8 församlingar och har totalt 18 kyrkor och ett kapell. 2013 gjordes större renoveringar i Vickleby och Ventlinge kyrka och som ett led i detta installerades även CC Kyrka. Pastoratet har sedan dess inventerat alla kyrkobyggnader och sett över akuta och framtida behov vilket resulterat i ett projekt att ansluta alla kyrkor till CC Kyrka.

Pastoratet geografiska placering på en ö har försvårat arbetet mot bättre fukthantering. Tidigare har fukt- och mögelproblem upptäckts i flera kyrkor, vilket lett till beslutet att investera i klimatstyrsystem. Problemet bestod även av ojämt klimat både temperatur- och fuktmässigt.
Att pastoratet är placerat på en ö innebär även att fukten ligger ifrån juni ända fram tills första hälften av oktober.

 

Vad blev resultatet?

Pastoratet hade under 2016 en energiförbrukning på 1 086 229 kw/h och med CC Kyrka tror man sig kunna sänka energiförbrukningen med 20-30% på resterande kyrkor vilket skulle motsvara ca 272 000 kw/h per år. Vi har sparat in mycket på att inte behöva besöka kyrkorna lika ofta. Behovet att åka till kyrkan endast för att slå på värme har minskat, vilket också har minskat tiden och avstånd vi kör bil, vilket i sin tur innebär minskade kostnader. Nu har vi även kontinuerlig kontroll av klimatet, och inventarierna mår bättre av ett styrt klimat.

 

Upplevt samarbete!

”Samarbetet med JEFF Electronics har fungerat utmärkt, framförallt tack vare att personalen är lyhörd och tar till sig alla frågor. Små företag kan ha svårt att sköta supporten, men det är lätt att komma i kontakt med Jeff och man får alltid ett positivt bemötande. Det fanns en viss oro att gå ifrån generalentrepenad till direktupphandling med löpande kostnad, men det visade sig vara en toppenlösning.”